• വിശ്വാസോത്സവ കമ്മിറ്റി
  • ശ്രീ. ബിനു ടോം ജോസഫ് നല്ലൂപറമ്പില്‍ (കണ്‍വീനര്‍)

  • റവ. ഫാ. സിനു വേളങ്ങാട്ടുശ്ശേരി

  • റവ. സി. ജെയ്‌സി എസ്.ഡി.

  • ശ്രീ. ഷാജി ചൂരപ്പുഴ

  • ശ്രീ. ഷൈരാജ് വര്‍ഗ്ഗീസ്

  • ശ്രീ. ബിജി സെബാസ്റ്റ്യന്‍

  • ശ്രീമതി. അഞ്ജന സെബാസ്റ്റ്യന്‍

  • കുമാരി എല്‍സാ ബിജു