• ഫൊറോന സെക്രട്ടറിമാര്‍
 • ആലപ്പുഴ : റവ. സി. മെറിന്‍ മൂന്നാറ്റിന്‍മുഖം SABS
 • അമ്പൂരി : റവ. സി. എല്‍സിലിറ്റ്‌ SH

 • അതിരമ്പുഴ : റവ. സി. വിനീത മലയോലിക്കല്‍ SABS

 • ചമ്പക്കുളം : റവ. സി. റോസ് തെരേസ് മേലോട്ട്‌കൊച്ചി SABS

 • ചങ്ങനാശേരി : റവ. സി. സോഫിയ CMC

 • ചെങ്ങന്നൂര്‍ : റവ. സി. ജെയ്‌സ് CMC

 • എടത്വാ : റവ. സി. റോസ്മിന്‍ SABS

 • കൊല്ലം-ആയൂര്‍ : റവ. സി. ആന്‍സ് അരിക്കതാഴെ SABS

 • കോട്ടയം : റവ. സി. റാണി മരിയ AO

 • കുറുമ്പനാടം : റവ. സി. മരീന FCC

 • കുടമാളൂര്‍ : റവ. സി. അന്നജോണ്‍ FCC

 • മണിമല : റവ. സി. ഹന്ന CMC

 • മുഹമ്മ : റവ. സി. ജെസ് തെരേസ് CMC

 • നെടുംകുന്നം : റവ. സി. ഷീല മരിയാ CMC

 • പുളിംകുന്ന് : റവ. സി. കൃപ FCC

 • തിരുവനന്തപുരം : റവ. സി. ഡോണാ ജോസഫ് MLF

 • തൃക്കൊടിത്താനം : റവ. സി. റ്റെസിന്‍ ASMI

 • തുരുത്തി : റവ. സി. ഗ്ലാഡിസ് തെരേസ് CMC