• ഫൊറോന സെക്രട്ടറിമാര്‍
 • ആലപ്പുഴ -റവ. സി. അനൂപ CMC.
 • അമ്പൂരി -റവ. സി. മേരി ടോം SH.
 • അതിരമ്പുഴ- റവ. സി. റോസ് റ്റോം SABS
 • ചമ്പക്കുളം- റവ. സി. അനില തുമ്പക്കുന്നേല്‍ SABS
 • ചങ്ങനാശേരി- റവ. സി. സോഫിയ CMC
 • ചെങ്ങന്നൂര്‍-
 • എടത്വാ- റവ. സി. റോസ്മിന്‍ SABS
 • കൊല്ലം-ആയൂര്‍- റവ. സി. ആന്‍സ് അരിക്കതാഴെ SABS
 • കോട്ടയം- റവ. സി. റാണി AO
 • കുറുമ്പനാടം- റവ. സി. മരീന FCC
 • കുടമാളൂര്‍- റവ. സി. അല്ലിതെരേസ് JS.
 • മണിമല- റവ. സി. ഹന്ന CMC
 • മുഹമ്മ- റവ. സി. മേബിള്‍ CMC.
 • നെടുംകുന്നം- റവ. സി. ഷീല മരിയാ CMC.
 • പുളിംകുന്ന്- റവ. സി. കൃപ FCC.
 • തിരുവനന്തപുരം- റവ. സി. ജെയ്‌സ് മരിയ SH
 • തൃക്കൊടിത്താനം- റവ. സി. റ്റെസിന്‍ ASMI
 • തുരുത്തി- റവ. സി. ലിസറ്റ് SABS