• ഫൊറോന സെക്രട്ടറിമാര്‍
 • ആലപ്പുഴ – റവ. സി. അനൂപ CMC
 • അമ്പൂരി – റവ. സി. മേരി ടോം SH
 • അതിരമ്പുഴ – റവ. സി. റ്റിന്‍സി വട്ടുകളം SABS
 • ചമ്പക്കുളം- റവ. സി. മരീന SABS
 • ചങ്ങനാശേരി – റവ. സി. അന്‍സ FCC
 • എടത്വാ – റവ. സി. ജാന്‍സി മരിയ ഓണംകുളം SABS
 • കൊല്ലം-ആയൂര്‍ – റവ. സി. റോസിറ്റ് ആലഞ്ചേരി SABS
 • കോട്ടയം- റവ. സി. റാണി AO
 • കുറുമ്പനാടം – റവ. സി. മരീന FCC
 • കുടമാളൂര്‍ – റവ. സി. അന്നാ JS
 • മണിമല – റവ. സി. ജിയോ ട്രീസാ SABS
 • നെടുംകുന്നം – റവ. സി. ഷീല മരിയാ CMC
 • പുളിംകുന്ന് – റവ. സി. കൃപ FCC
 • തിരുവനന്തപുരം – റവ. സി. റോസ് റ്റോം SABS
 • തൃക്കൊടിത്താനം – റവ. സി. റ്റെസിന്‍ ASMI
 • തുരുത്തി – റവ. സി. ഡെയ്‌സ് മരിയ SABS